Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БДО”

Номер реєстрації у Реєстрі 2868
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БДО"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "БДО"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 20197074
Місцезнаходження аудиторської фірми 49000, місто Дніпро, вулиця АНДРІЯ ФАБРА, 4
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 056 370 30 43, 056 370 30 45; office@bdo.com.ua; www.bdo.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Савченко Алла Іванівна, Номер реєстрації 101113 Частка у статутному капіталі - 75%. Громадянство - Україна. +380503200993. asavchenko@bdo.ua 2. Балченко Сергій Олексійович, Номер реєстрації 101086 Частка у статутному капіталі - 10%. Громадянство - Україна. +380503420231. sbalchenko@bdo.ua 3. Савченко Віра Миколаївна, Номер реєстрації 101116 Частка у статутному капіталі - 10%. Громадянство - Україна. +380675661060. vsavchenko@bdo.ua 4. Дзюба Лілія Анатоліївна, Номер реєстрації 101224 Частка у статутному капіталі - 5%. Громадянство - Україна. +380503517792. ldzyuba@bdo.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Товариства Виконавчий - Дирекція Президент Компанії - Савченко Алла Іванівна Дата призначення (обрання): 05.02.98. Номер реєстрації 101113. +380503200993. asavchenko@bdo.ua Директор підприємства - Балченко Сергій Олексійович Дата призначення (обрання): 16.12.05. Номер реєстрації 101086. +380503420231. sbalchenko@bdo.ua Директор Виконавчий - Савченко Віра Миколаївна Дата призначення (обрання): 08.02.19. Номер реєстрації 101116. +380675661060. vsavchenko@bdo.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 29. 101086, 101105, 101106, 101108, 101109, 100256, 101224, 101110, 100184, 101111, 101127, 101131, 101134, 101136, 101139, 101141, 101071, 101113, 101116, 101118, 101124, 101120, 101122, 101533, 101534, 101536, 100959, 101927, 100071
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 27.01.20 №7-кя
Дата включення до Реєстру 25.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 21.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 21.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру