Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Авуар-Н”

Номер реєстрації у Реєстрі 3897
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Авуар-Н"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "Аудиторська фірма "Авуар-Н"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 34682181
Місцезнаходження аудиторської фірми 49044, місто Дніпро, вулиця Січових стрільців, 11, офіс 35
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (056)7443306, (056)3725451; av.in.audit@gmail.com; http://www.ai-audit.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Терещенко Оксана Володимирівна, Номер реєстрації 101019 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. +380505144438. oksana.teresh@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Директор та Фінансовий директор Директор - Терещенко Оксана Володимирівна Дата призначення (обрання): 18.06.21. Номер реєстрації 101019. +380505144438. oksana.teresh@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 3. 101019, 101013, 101000
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
Дата включення до Реєстру 27.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 08.10.20
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 29.01.21
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру