Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “АленАудит”

Номер реєстрації у Реєстрі 4028
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "АленАудит"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ АФ "АЛЕНАУДИТ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 35281710
Місцезнаходження аудиторської фірми 49000, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 34, приміщення 33
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380970915822; director@alenaudit.com.ua; www.alenaudit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Гузь Ганна Олександрівна, Номер реєстрації 101075 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. +380970915822. director@alenaudit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - загальні збори учасників Виконавчий - директор директор - Гузь Ганна Олександрівна Дата призначення (обрання): 23.01.13. Номер реєстрації 101075. +380970915822. director@alenaudit.com.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 4. 101075, 101050, 101465, 101018
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №54/6 від 25.02.21
Дата включення до Реєстру 31.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 09.03.21
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру