Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Профіт”

Номер реєстрації у Реєстрі 4176
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Профіт"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АФ "Профіт"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 35985208
Місцезнаходження аудиторської фірми 49000, місто Дніпро, вулиця Юних Ленінців, 8, квартира 53
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380567168638, +380676360345; af.profit@gmail.com; www.profitaudit.biz
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Прокопенко Андрій Григорович, Номер реєстрації 101069 Частка у статутному капіталі - 70%. Громадянство - Україна. +380676360345. af.profit@gmail.com 2. Бондаренко Олександр Володимирович, Номер реєстрації 101028 Частка у статутному капіталі - 15%. Громадянство - Україна. +380676360179. olexbond@gmail.com; 3. Куниця Юрій Олександрович, Номер реєстрації 101027 Частка у статутному капіталі - 15%. Громадянство - Україна. +380672388773. ykunitsa@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори участників Виконавчий - Директор Директор - Прокопенко Андрій Григорович Дата призначення (обрання): 01.07.08. Номер реєстрації 101069. +380676360345. af.profit@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 1. 101069
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
Дата включення до Реєстру 31.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 28.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 30.01.20
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру