Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “СТАНДАРТ-АУДИТ”

Номер реєстрації у Реєстрі 1259
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 23980886
Місцезнаходження аудиторської фірми 01024, місто Київ, вулиця Рогнідинська, 4-а, офіс 10
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +38 044 469 07 17; standart.audit.1995@gmail.com; http://www.standart-audit.com/
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Полосіна Людмила Миколаївна, Номер реєстрації 100136 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. +38 050 326 46 18. polosina.lyudmila@gmail.com 2. Олексієнко Дмитро Володимирович, Номер реєстрації 100147 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. +38 050 383 57 13. d.v.oleksiyenko@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Дирекція Генеральний директор - Полосіна Людмила Миколаївна Дата призначення (обрання): 27.09.18. Номер реєстрації 100136. +38 050 326 46 18. polosina.lyudmila@gmail.com Виконавчий директор - Олексієнко Дмитро Володимирович Дата призначення (обрання): 01.10.18. Номер реєстрації 100147. + 38 050 383 57 13. d.v.oleksiyenko@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 17. 100136, 100147, 100143, 100142, 100141, 100138, 100678, 101915, 101916, 101917, 101868, 102550, 101840, 102039, 102347, 102345, 102040
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №349/4 від 28.09.17
Дата включення до Реєстру 16.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 18.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 18.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру