Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ-МЕНЕДЖЕР”

Номер реєстрації у Реєстрі 4689
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-МЕНЕДЖЕР"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ АФ "АУДИТ-МЕНЕДЖЕР"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 40949336
Місцезнаходження аудиторської фірми 03038, місто Київ, вулиця Протасів Яр, 2, корп.Літ.Д, офіс 11
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380679652743, +380674313614; auditmanager@ukr.net;
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Баченко Сергій Анатолійович, Номер реєстрації 100153 Частка у статутному капіталі - 70%. Громадянство - Україна. +380674404871. sbachenko@gmail.com 2. Колодій Оксана Євгеніївна, Частка у статутному капіталі - 30%. Громадянство - Україна. +380674313614. Ksutta@ukr.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Директор Директор - Бабій Андрій Юрійович Дата призначення (обрання): 30.11.20. Номер реєстрації 102350. +380972384304. auditmanager@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 3. 101073, 101074, 102350
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №339/3 від 23.02.17
Дата включення до Реєстру 27.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 19.12.18 17.02.20
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 05.08.19
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру