Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ААН”СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ”

Номер реєстрації у Реєстрі 1525
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ААН"СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "ААН"СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 24263164
Місцезнаходження аудиторської фірми 01033, місто Київ, вулиця Сім'ї Прахових, 27, офіс 5
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 044-289-55-64, 044-289-53-80; director@seya.com.ua; www.seya.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Зацерковна Тетяна Миколаївна, Номер реєстрації 100857 Частка у статутному капіталі - 73%. Громадянство - Україна. 067-443-04-58. director@seya.com.ua 2. Зацерковний Сергій Анатолійович, Номер реєстрації 100858 Частка у статутному капіталі - 27%. Громадянство - Україна. 067-247-92-42. president@seya.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Дирекція Генеральний директор - Здоріченко Іванна Іванівна Дата призначення (обрання): 11.12.18. Номер реєстрації 100856. 067-236-14-36. ceo@seya.com.ua Заступник фінансового директора - Зацерковний Сергій Анатолійович Дата призначення (обрання): 01.09.20. Номер реєстрації 100858. 067-247-92-42. president@seya.com.ua Виконавчий директор з аудиту - Зацерковна Тетяна Миколаївна Дата призначення (обрання): 11.12.18. Номер реєстрації 100857. 067-443-04-58. director@seya.com.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 8. 100856, 100857, 100858, 100859, 100860, 100861, 100491, 100905
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 18.11.20 №50-кя
Дата включення до Реєстру 22.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 14.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 14.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру