Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТ-СЕРВІС ІНК”

Номер реєстрації у Реєстрі 0036
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 13659226
Місцезнаходження аудиторської фірми 76018, місто Івано-Франківськ, вулиця Б.Лепкого, 34, офіс 1
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 0342-75-05-01, 050-373-5685; auditservice.inc@gmail.com; as.in.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Орлова Валентина Кузьмінічна, Номер реєстрації 101152 Частка у статутному капіталі - 51%. Громадянство - Україна. 050-338-68-41. orlovav@ukr.net 2. Савич Василь Іванович, Частка у статутному капіталі - 30%. Громадянство - Україна. 067-670-90-94. 3. Чучук Юрій Володимирович, Номер реєстрації 101146 Частка у статутному капіталі - 19%. Громадянство - Україна. 050-373-56-85. yuriy.chuchuk@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - виконавчий директор виконавчий директор - Чучук Юрій Володимирович Дата призначення (обрання): 10.11.16. Номер реєстрації 101146. 050-373-56-85. yuriy.chuchuk@gmail.com директор по аудиту - Орлова Валентина Кузьмінічна Дата призначення (обрання): 09.11.00. Номер реєстрації 101152. 050-338-68-41. orlovav@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 9. 101146, 101152, 101078, 101145, 101154, 101151, 101148, 101153, 100376
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 03.01.20 №3-кя
Дата включення до Реєстру 24.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 11.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 11.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру