Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Олександрія-Аудит””

Номер реєстрації у Реєстрі 0236
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Олександрія-Аудит""
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "Аудиторська фірма "Олександрія-Аудит""
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 20639419
Місцезнаходження аудиторської фірми 28000, місто Олександрія, вулиця Братська, 77, квартира 4
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (096) 656 62 59, (097) 716 41 30; auditalexandr@ukr.net; http://www.auditalex.com/index_ukr.html
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Калініченко Ірина Вікторівна, Номер реєстрації 100398 Частка у статутному капіталі - 89.04%. Громадянство - Україна. (096) 656 62 59. amarilis58@ukr.net 2. Калініченко Олександр Васильович, Частка у статутному капіталі - 10.83%. Громадянство - Україна. (097) 716 41 30. auditalexandr@ukr.net 3. Литвинець Любов Петрівна, Частка у статутному капіталі - 0.13%. Громадянство - Україна. (050) 352 91 77.
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні Збори Учасників Виконавчий - Директор директор - Калініченко Ірина Вікторівна Дата призначення (обрання): 17.06.94. Номер реєстрації 100398. (096)656 62 59. amarilis58@ukr.net комерційний директор - Калініченко Олександр Васильович Дата призначення (обрання): 24.02.95. (097) 716 41 30. auditalexandr@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 3. 100398, 100401, 100403
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №342/5 від 31.03.17
Дата включення до Реєстру 22.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 08.01.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру