Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КОНТРАКТИ-АУДИТ”

Номер реєстрації у Реєстрі 0705
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КОНТРАКТИ-АУДИТ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТЗОВ АФ "КОНТРАКТИ-АУДИТ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 20845165
Місцезнаходження аудиторської фірми 79035, місто Львів, вулиця Зелена, 109
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (032) 241-82(83), 294-96-61(62,63); audyt@audyt.lviv.ua; https://audit-consulting.biz/
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Блотнер Володимир Григорович, Номер реєстрації 101115 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. 050-317-49-15. interaudyt@gmail.com 2. Єлісєєв Андрій Валентинович, Номер реєстрації 101121 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. 050-317-31-60. audit.ukr@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ Виконавчий - ДИРЕКЦІЯ Директор - Блотнер Володимир Григорович Дата призначення (обрання): 04.01.96. Номер реєстрації 101115. 050-317-49-15. interaudyt@gmail.com Директор фінансовий-аудитор - Єлісєєв Андрій Валентинович Дата призначення (обрання): 30.06.08. Номер реєстрації 101121. 050-317-31-60. audit.ukr@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 5. 101115, 101121, 101114, 101123, 101117
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №332/4 від 27.10.16
Дата включення до Реєстру 24.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 16.01.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру