Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “Украудит ХХІ – Захід”

Номер реєстрації у Реєстрі 2010
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Украудит ХХІ - Захід"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТзОВ АФ "Украудит XXI - Захід"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 30203617
Місцезнаходження аудиторської фірми 79000, місто Львів, вулиця С.Томашівського, 5, квартира 1
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 0322970569, 0676700595; ukraud_solt@yahoo.com; www.ukraud.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Солтис Тарас Павлович, Номер реєстрації 100309 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. 0506620560. ukraud_solt@yahoo.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні Збори Учасників Виконавчий - Директор Директор - Солтис Антоніна Вікторівна Дата призначення (обрання): 09.10.19. Номер реєстрації 100306. 0677631506. ukraud_solt@yahoo.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 9. 100306, 100309, 100310, 100312, 100324, 100878, 101341, 100234, 100277
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 29.12.20 №68-кя
Дата включення до Реєстру 25.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 10.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 10.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру