Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Ертель-Аудит”

Номер реєстрації у Реєстрі 2514
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Ертель-Аудит"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АФ "Ертель-Аудит"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 31145420
Місцезнаходження аудиторської фірми 79037, місто Львів, вулиця Б.Хмельницького, 228
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 032 2949260, 067 9033070; e_audit@mail.lviv.ua; www.ertel-audit.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Швед Оксана Миколаївна, Номер реєстрації 101399 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. 067 9033070. oksana@ertel-audit.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори засновників Виконавчий - Директор Директор - Швед Оксана Миколаївна Дата призначення (обрання): 22.06.00. Номер реєстрації 101399. 067 9033070. oksana@ertel-audit.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 10. 101399, 101401, 101405, 101407, 101450, 100644, 101297, 100282, 100292, 102358
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №342/5 від 31.03.17
Дата включення до Реєстру 25.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 12.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 21.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру