Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ”

Номер реєстрації у Реєстрі 2757
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТЗОВ "ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 31658287
Місцезнаходження аудиторської фірми 79053, місто Львів, вулиця Володимира Великого, 81, квартира 36
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380676736964, +380322453060; gac@best.lviv.ua;
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Панченкова Юлія Валеріївна, Номер реєстрації 101411 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. +380676736964. gac@best.lviv.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - загальні збори Виконавчий - директор Директор - Панченкова Юлія Валеріївна Дата призначення (обрання): 23.10.02. Номер реєстрації 101411. +380676736964. gac@best.lviv.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 4. 101411, 101408, 101409, 101412
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №325/5 від 26.05.16
Дата включення до Реєстру 27.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 22.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 01.07.21
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру