Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПАВЛЕНКО І ПАРТНЕРИ. АУДИТ І КОНСАЛТИНГ”

Номер реєстрації у Реєстрі 3198
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАВЛЕНКО І ПАРТНЕРИ. АУДИТ І КОНСАЛТИНГ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "ПАВЛЕНКО І ПАРТНЕРИ. АУДИТ І КОНСАЛТИНГ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 32409698
Місцезнаходження аудиторської фірми 79013, місто Львів, вулиця Єфремова, 32А
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 067 670 22 06, 032 298 97 97; vp@pavlenkopartners.com; audytpavlenko.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Павленко Володимир Вікторович, Номер реєстрації 100329 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Украаїна. 067 670 22 06. vp@pavlenkopartners.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - загальні збори Виконавчий - директор Директор - Павленко Володимир Вікторович Дата призначення (обрання): 21.03.03. Номер реєстрації 100329. 032 298 97 97 067 670 22 06. vp@pavlenkopartners.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 3. 100329, 101297, 101728
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №349/4 від 28.09.17
Дата включення до Реєстру 27.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 23.01.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру