Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Нексія ДК Аудит і Бухгалтерія”

Номер реєстрації у Реєстрі 3415
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Нексія ДК Аудит і Бухгалтерія"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "Нексія ДК Аудит і Бухгалтерія"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 32970468
Місцезнаходження аудиторської фірми 79013, Місто Львів, Вулиця Єфремова С., 32а
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380322988540; info@nexia.dk.ua; http://nexia.dk.ua/
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Білик Роман Романович, Номер реєстрації 100524 Частка у статутному капіталі - 45%. Громадянство - Україна. +380322988540. RomanBilyk@nexia.dk.ua 2. Ревич Степан Михайлович, Номер реєстрації 100515 Частка у статутному капіталі - 45%. Громадянство - Україна. +380322988540. Revych@nexia.dk.ua 3. Романюк Микола Васильович, Номер реєстрації 100528 Частка у статутному капіталі - 10%. Громадянство - Україна. +380442336464. MykolaRomanyuk@nexia.dk.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Директор Директор - Білик Роман Романович Дата призначення (обрання): 02.06.04. Номер реєстрації 100524. +380322988540. RomanBilyk@nexia.dk.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 6. 100524, 100515, 100514, 100525, 100529, 100528
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
Дата включення до Реєстру 22.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру