Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю ” Аудиторська фірма “Економічні пріоритети”

Номер реєстрації у Реєстрі 3987
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю " Аудиторська фірма "Економічні пріоритети"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ " Аудиторська фірма "Економічні пріоритети"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 34995264
Місцезнаходження аудиторської фірми 65009, місто Одеса, проспект Шевченка, 33
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 048 797 25 53, 067 489 41 65; vlad_ir@ukr.net; http://economic-priorities.net.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Северин Сергій Миколайович, Номер реєстрації 101389 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. 0677112908. ssn@bmg.od.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Виконавчий - Директор Директор - Безсмертна Ірина Валеріївна Дата призначення (обрання): 01.05.14. Номер реєстрації 101394. 0674894165. vlad_ir@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 3. 101394, 101387, 101390
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №352/4 від 30.11.17
Дата включення до Реєстру 30.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 27.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру