Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ОЛГА АУДИТ”

Номер реєстрації у Реєстрі 1767
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛГА АУДИТ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛГА АУДИТ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 24924074
Місцезнаходження аудиторської фірми 04071, місто Київ, вулиця Хорива, 39-41
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380445456535, +380445456525; olga@audit.com.ua; WWW.AUDIT.COM.UA
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Гачківський Олексій Володимирович, Номер реєстрації 101498 Частка у статутному капіталі - 95%. Громадянство - Україна. 0674078020. Alex@audit.com.ua 2. Сурменко Артур Анатолійович, Номер реєстрації 101312 Частка у статутному капіталі - 5%. Громадянство - Україна. 0672208870. Surmenko@audit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Учасників Виконавчий - Директор Директор - Сурменко Артур Анатолійович Дата призначення (обрання): 01.01.05. Номер реєстрації 101312. 0672208870. olga@audit.com.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 10. 101308, 101309, 101311, 101312, 101313, 101314, 101315, 101316, 101317, 101498
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №29/4 від 30.01.20
Дата включення до Реєстру 27.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 11.01.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру