Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА “УКРАУДИТ ХХІ-ПОЛТАВА”

Номер реєстрації у Реєстрі 2130
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРАУДИТ ХХІ-ПОЛТАВА"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариства з обмеженою відповідальнісю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРАУДИТ ХХІ-ПОЛТАВА"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 30548077
Місцезнаходження аудиторської фірми 36003, місто Полтава, вулиця Балакіна, 12, квартира 58
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 0503041833, 050-304-18-33; etyal@ukr.net;
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Біленко Владислав Володимирович, Номер реєстрації 102592 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. 0503041833. etyal@ukr.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Виконавчий - Директор Директор - Біленко Владислав Володимирович Дата призначення (обрання): 17.08.99. Номер реєстрації 102592. 0503041833. etyal@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 1. 102592
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №343/4 від 27.04.17
Дата включення до Реєстру 31.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру