Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ХАРКІВ”

Номер реєстрації у Реєстрі 0186
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 22628041
Місцезнаходження аудиторської фірми 61001, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ЧИГИРИНА ЮЛІЯ, 5
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380577285717, +380577285727; office-rubanenko@ukr.net; www.rubanenko.biz.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. РУБАНЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА, Номер реєстрації 101543 Частка у статутному капіталі - 60%. Громадянство - Україна. +380577285727. lrubanenko0510@gmail.com 2. НЕЧВОЛОД ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, Номер реєстрації 101555 Частка у статутному капіталі - 10%. Громадянство - Україна. +380577285732. victoryan@bigmir.net 3. РУБАНЕНКО ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ, Частка у статутному капіталі - 30%. Громадянство - Україна. +380577285717. office-rubanenko@ukr.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні Збори Учасників Виконавчий - Директор Директор - Рубаненко Людмила Василівна Дата призначення (обрання): 14.04.94. Номер реєстрації 101543. +380577285727. lrubanenko0510@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 11. 101558, 101562, 101553, 101989, 101549, 101544, 101543, 101550, 101560, 101555, 100120
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 24.12.19 №26-кя
Дата включення до Реєстру 26.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 17.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 19.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру