Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АРАМА”

Номер реєстрації у Реєстрі 1921
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АРАМА"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АФ "АРАМА"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 25409247
Місцезнаходження аудиторської фірми 04070, місто Київ, вулиця Турівська, 32, офіс 4
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +38(044)4287129, +38(044)4287130; info@arama.com.ua; www.arama.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Антипенко Михайло Михайлович, Номер реєстрації 100482 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. +38(044)4287130. lia@arama.in.ua 2. Деркаченко Тетяна Михайлівна, Номер реєстрації 100475 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. +38(044)4287130. lia@arama.in.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Директор Директор - Антипенко Лідія Іванівна Дата призначення (обрання): 01.07.98. Номер реєстрації 100472. +38(044)4287129. lia@arama.in.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 8. 100472, 100471, 100477, 100475, 100476, 100505, 100482, 100480
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 19.01.21 №6-кя
Дата включення до Реєстру 19.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 12.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 12.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру