Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ГРАВІС”

Номер реєстрації у Реєстрі 1022
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГРАВІС"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АФ "ГРАВІС"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 23470984
Місцезнаходження аудиторської фірми 61072, місто Харків, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, 56
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380503290990; info@gravis-audit.com.ua; gravis-audit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. ЧЕРВ'ЯК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, Номер реєстрації 101285 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. +380503290990. chervyak_s@ukr.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ Виконавчий - Генеральний директор Генеральний директор - ЧЕРВ'ЯК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Дата призначення (обрання): 10.06.11. Номер реєстрації 101285. +380503290990. chervyak_s@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 7. 101285, 101281, 101279, 101282, 101283, 102549, 101280
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №338/3 від 26.01.17
Дата включення до Реєстру 24.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 17.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 17.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру