Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КИЇВАУДИТ”

Номер реєстрації у Реєстрі 1970
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВАУДИТ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "КИЇВАУДИТ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 01204513
Місцезнаходження аудиторської фірми 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, 53, квартира 2
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (044)2904447, (044)2904446; kievaudit@ukr.net; kievaudit.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Іщенко Надія Іванівна, Номер реєстрації 100367 Частка у статутному капіталі - 33.34%. Громадянство - Україна. 0503512356. ni.kievaudit@ukr.net 2. Соловйова Марина Леонідівна, Номер реєстрації 100365 Частка у статутному капіталі - 33.33%. Громадянство - Україна. 0505203539. kievaudit@ukr.net 3. Зубенко Тетяна Миколаївна, Номер реєстрації 100362 Частка у статутному капіталі - 33.33%. Громадянство - Україна. 0503525676. kievaudit@ukr.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні Збори Учасників Виконавчий - Директор Директор - Іщенко Надія Іванівна Дата призначення (обрання): 09.08.10. Номер реєстрації 100367. 0503512356. ni.kievaudit@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 8. 100352, 100354, 100356, 100357, 100358, 100362, 100365, 100367
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 10.12.20 №59-кя
Дата включення до Реєстру 19.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 11.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 11.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру