Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Моноліт”

Номер реєстрації у Реєстрі 1943
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Моноліт"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АФ "Моноліт"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 21357002
Місцезнаходження аудиторської фірми 20300, місто Умань, вулиця Європейська, 50, квартира 51
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380-50-312-72-82, +380-67-408-95-28; info@monolit-elita.com.ua; http://monolit-elita.com.ua, https://auditmonolit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Безуглова Наталія Іванівна, Номер реєстрації 100545 Частка у статутному капіталі - 83.75%. Громадянство - Україна. +380-67-408-95-15. info@monolit-elita.com.ua 2. Безуглов Олександр Леонідович, Номер реєстрації 100549 Частка у статутному капіталі - 16.25%. Громадянство - Україна. +380-67-408-95-28. puz2001@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Виконавчий - директор директор - Безуглова Наталія Іванівна Дата призначення (обрання): 02.09.05. Номер реєстрації 100545. +380-67-408-95-15. info@monolit-elita.com.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 4. 100545, 100546, 100547, 100549
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №360/4 від 31.05.18
Дата включення до Реєстру 17.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 11.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру