Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “АУДИТ “ПРОФЕСІЙНЕ СУДЖЕННЯ”

Номер реєстрації у Реєстрі 4805
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТ "ПРОФЕСІЙНЕ СУДЖЕННЯ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АУДИТ "ПРОФЕСІЙНЕ СУДЖЕННЯ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 43033364
Місцезнаходження аудиторської фірми 85302, місто Покровськ, вулиця Прокоф'єва, 115
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380954561638; bardusova.nina@gmail.com;
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Бардусова Ніна Федорівна, Номер реєстрації 100325 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. +380954561638. bardusova.nina@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Директор Директор - Бардусова Ніна Федорівна Дата призначення (обрання): 17.05.19. Номер реєстрації 100325. +380954561638. bardusova.nina@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 1. 100325
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
Дата включення до Реєстру 10.06.19
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру