Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “БЛИСКОР ГАРАНТ”

Номер реєстрації у Реєстрі 0218
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "БЛИСКОР ГАРАНТ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "Аудиторська фірма "БЛИСКОР ГАРАНТ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 16463676
Місцезнаходження аудиторської фірми 01042, місто Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (067) 506-98-48, (044) 285-42-25; info@bliscorgarant.com; http://bliscorgarant.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Ліщенко Тетяна Вікторівна, Номер реєстрації 101525 Частка у статутному капіталі - 45%. Громадянство - Україна. (067) 506-98-48. GarantAudit3838@gmail.com 2. Лазарев Олексій Борисович, Номер реєстрації 101518 Частка у статутному капіталі - 45%. Громадянство - Україна. (067) 506-98-48. GarantAudit3838@gmail.com 3. Кошембар Людмила Олексіївна, Номер реєстрації 101516 Частка у статутному капіталі - 10%. Громадянство - Україна. (067) 247-48-07. info@bliscorgarant.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Генеральний директор Генеральний директор - Вавілова Вікторія Валеріївна Дата призначення (обрання): 15.12.16. Номер реєстрації 100876. +380672323522. V.V.Vavilova@i.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 12. 100876, 101516, 101524, 101525, 101518, 101521, 101510, 102531, 101583, 101584, 101744, 100239
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №44/2 від 26.08.20
Дата включення до Реєстру 26.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 20.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 25.01.21
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру