Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА”

Номер реєстрації у Реєстрі 2091
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 30373906
Місцезнаходження аудиторської фірми 04112, місто Київ, вулиця Грекова, 3, квартира 9
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 044 284 18 65, 044 284 18 66; info@bakertilly.ua; www.bakertilly.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Почкун Олександр Васильович, Номер реєстрації 100810 Частка у статутному капіталі - 32.47%. Громадянство - Україна. 044 284 18 65. Alexander.Pochkun@bakertilly.ua 2. Кесарєв Сергій Анатолійович, Номер реєстрації 100804 Частка у статутному капіталі - 32.47%. Громадянство - Україна. 044 284 18 65. Sergey.Kesarev@bakertilly.ua 3. Нерсесян Гагік Сергійович, Номер реєстрації 100799 Частка у статутному капіталі - 14.7%. Громадянство - Україна. 044 284 18 65. Gagik.Nersesyan@bakertilly.ua 4. Ковтун Оксана Анатоліївна, Номер реєстрації 100797 Частка у статутному капіталі - 6.685%. Громадянство - Україна. 044 284 18 65. Oksana.Kovtun@bakertilly.ua 5. Звєрєва Олександра Валеріївна, Номер реєстрації 100789 Частка у статутному капіталі - 4.775%. Громадянство - Україна. 044 284 18 65. Alexandra.Zvereva@bakertilly.ua 6. Шульга Олександр Валерійович, Номер реєстрації 100795 Частка у статутному капіталі - 4.5%. Громадянство - Україна. 044 284 18 65. Alexander.Shulga@bakertilly.ua 7. Мукомела Володимир Олександрович, Номер реєстрації 100807 Частка у статутному капіталі - 4.4%. Громадянство - Україна. 044 284 18 65. vladimir.mukomela@bakertilly.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні Збори Учасників Виконавчий - Дирекція Генеральний директор - Почкун Олександр Васильович Дата призначення (обрання): 16.12.13. Номер реєстрації 100810. 044 284 18 65. Alexander.Pochkun@bakertilly.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 25. 100810, 100804, 100799, 100797, 101429, 100789, 100790, 100782, 100803, 100805, 100794, 100783, 100786, 100806, 100791, 100808, 100811, 102499, 100788, 102667, 100800, 100807, 100792, 100802, 100098
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми «ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» Адреса: 65014, м. Одеса, Приморський р-н, вул. Успенська, буд. 39/1, пр.2 Тел.. Ел.адреса СХІДНА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» Адреса: 69005, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 160 Тел.. Ел.адреса
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності) №2536 - PUBLIC COMPANY ACCOUNTING OVERSIGHT BOARD (PCAOB) (Сполучені Штати Америки);https://rasr.pcaobus.org/Firms/FirmSummaryPublic.aspx?FirmID=09365CB01A75D7F595C6A142C9C60CD0;
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 29.12.20 №69-кя
Дата включення до Реєстру 19.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 11.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 11.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру