Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Інтелект-сервіс”

Номер реєстрації у Реєстрі 2129
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтелект-сервіс"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "Інтелект-сервіс"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 30489017
Місцезнаходження аудиторської фірми 01135, місто Київ, вулиця Полтавська, 10, квартира 33
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (044)222-88-21, (067)276-34-21; intellekt-servis_audit@ukr.net; audit-fin.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Блейчик Галина Антонівна, Номер реєстрації 100879 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. (067)2763421. intellekt-servis_audit@ukr.net 2. Дєткова Юлія Костянтинівна, Номер реєстрації 100881 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. (067)5880929. intellekt-servis_audit@ukr.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Товариства Виконавчий - директор Товариства Директор - Блейчик Галина Антонівна Дата призначення (обрання): 02.08.99. Номер реєстрації 100879. (067)2763421. intellekt-servis_audit@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 4. 100879, 100881, 100883, 100880
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №59/6 від 16.06.21
Дата включення до Реєстру 19.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 10.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру