Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН”

Номер реєстрації у Реєстрі 0283
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 23731031
Місцезнаходження аудиторської фірми 01011, місто Київ, вулиця Гусовського, 11/11, офіс 3
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 044-291-30-12, 044-222-60-10; office@hlb.com.ua; www.hlb.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Бондар Валерій Петрович, Номер реєстрації 100085 Частка у статутному капіталі - 76.0471%. Громадянство - Україна. 067 466-17-77. vp@hlb.com.ua 2. Бондар Юлія Валеріївна, Номер реєстрації 100093 Частка у статутному капіталі - 5.9529%. Громадянство - Україна. 067 401-77-72. yulia_bondar@hlb.com.ua 3. Золіна Катерина Василівна, Номер реєстрації 100123 Частка у статутному капіталі - 10%. Громадянство - Україна. 067 507-03-43. kateryna.zolina@gmail.com 4. Воят Олександр Сергійович, Номер реєстрації 100094 Частка у статутному капіталі - 5%. Громадянство - Україна. 096 921-35-08. alex.voyat@gmail.com 5. Трюханов Іван Олегович, Номер реєстрації 100130 Частка у статутному капіталі - 3%. Громадянство - Україна. 093 740 87 34. tryuhanov.ivan@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Учасників Виконавчий - Дирекція Товариства, яку очолює Генеральний директ Генеральний директор - Бондар Валерій Петрович Дата призначення (обрання): 15.03.19. Номер реєстрації 100085. 067 466-17-77. vp@hlb.com.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 24. 100084, 100085, 100093, 100097, 100094, 100087, 100123, 102546, 100100, 100150, 100132, 100108, 102005, 100130, 102587, 100066, 100126, 100105, 100784, 100131, 100152, 100149, 100188, 100350
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 23.07.21 №64-кя
Дата включення до Реєстру 23.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 10.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 10.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру