Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ-РЕЗЕРВ”

Номер реєстрації у Реєстрі 2244
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-РЕЗЕРВ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ - РЕЗЕРВ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 22898740
Місцезнаходження аудиторської фірми 04074, місто Київ, вулиця Новозабарська, 2/6
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380445019022, +380445018974; auditra@ukr.net;
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Ажурова Олена Петрівна, Номер реєстрації 102378 Частка у статутному капіталі - 80%. Громадянство - Україна. +380679660204. auditra@ukr.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОМЕКС" ЄДРПОУ 19124182. Номер реєстрації - Частка у СК - 20%. Країна - Україна. +380445019054. travinskaya@risan.com.ua Засновники: - 1.Олійник Дмитро Миколайович, частка 80%,+380445019044; 2.Олійник Тетяня Вікторівна, частка 20%, +380445019044.
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Збори учасників Виконавчий - директор директор - Ажурова Олена Петрівна Дата призначення (обрання): 01.11.06. Номер реєстрації 102378. +380679660204. auditra@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 1. 102378
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
Дата включення до Реєстру 31.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру