Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Стандарт”

Номер реєстрації у Реєстрі 2304
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Стандарт"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "Аудиторська фірма "Стандарт"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 30531131
Місцезнаходження аудиторської фірми 04070, місто Київ, вулиця Григорія Сковороди, 21/16
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 0445853608, 0954009091; info@astandart.in.ua; astandart.in.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Шуляк Олена Олексіївна, Номер реєстрації 100668 Частка у статутному капіталі - 70%. Громадянство - Україна. 0503562288. ellen.shuliak@gmail.com 2. Редько Катерина Олександрівна, Номер реєстрації 100700 Частка у статутному капіталі - 30%. Громадянство - Україна. 0503117644. kate.redko@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Збори Учасників Товариства Виконавчий - Дирекція (на чолі з директором) Директор - Божок Людмила Дмитрівна Дата призначення (обрання): 26.04.18. Номер реєстрації 100673. 0503130343. bozhok.ludmila@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 7. 100673, 100665, 100667, 100700, 100661, 100666, 101508
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №365/5 від 12.07.18
Дата включення до Реєстру 31.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 17.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру