Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АКТИВ-АУДИТ”

Номер реєстрації у Реєстрі 2315
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АКТИВ-АУДИТ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АКТИВ-АУДИТ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 30785437
Місцезнаходження аудиторської фірми 03115, місто Київ, вулиця Генерала Наумова, 23-Б
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (044) 498-56-52, (044) 231-55-30; info@active-audit.com.ua; www.active-audit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Мніщенко Володимир Миколайович, Номер реєстрації 100062 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. 0503315530. v.mnishchenko@active-audit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні Збори Учасників Виконавчий - Директор Директор - Мніщенко Володимир Миколайович Дата призначення (обрання): 14.03.18. Номер реєстрації 100062. 0503315530. v.mnishchenko@active-audit.com.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 9. 100062, 100065, 100067, 100068, 100060, 100070, 100073, 100072, 100069
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №349/4 від 28.09.17
Дата включення до Реєстру 16.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 17.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 17.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру