Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАЛТІКОМ”

Номер реєстрації у Реєстрі 2409
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛТІКОМ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності)
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 30777206
Місцезнаходження аудиторської фірми 03062, місто Київ, вулиця Кулібіна, 11-А, офіс 202
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (044)206-10-92, (044)387-21-92; maltikom@i.ua; website.maltikom
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Бадишева Наталія Іванівна, Номер реєстрації 101175 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. +380935805449. nativa13@ukr.net 2. Майдебура Надія Григорівна, Номер реєстрації 101178 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. +380635663523. maysin@ukr.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - загальні збори Виконавчий - директор директор - Бадишева Наталія Іванівна Дата призначення (обрання): 10.04.00. Номер реєстрації 101175. +380935805449. nativa13@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 6. 101175, 101178, 101333, 101449, 101169, 102355
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №29/6 від 30.01.20
Дата включення до Реєстру 31.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 17.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру