Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “СІВ Аудит Консалтинг”

Номер реєстрації у Реєстрі 2410
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "СІВ Аудит Консалтинг"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "СІВ Аудит Консалтинг"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 31065576
Місцезнаходження аудиторської фірми 02088, місто Київ, вулиця Євгенія Харченка, 64
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (044) 561-25-68, (044) 561-25-92; i.ponomarenko@cib-audit.com; http://www.cib-audit.com/
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Пономаренко Ірина Олександрівна, Номер реєстрації 101529 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. 067-239-97-89. i.ponomarenko@cib-audit.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні Збори Виконавчий - Директор Директор - Пономаренко Ірина Олександрівна Дата призначення (обрання): 12.09.11. Номер реєстрації 101529. 067-239-97-89. i.ponomarenko@cib-audit.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 4. 101529, 101530, 101531, 101532
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №47/5 від 22.10.20
Дата включення до Реєстру 27.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 25.01.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру