Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РСМ УКРАЇНА АУДИТ”

Номер реєстрації у Реєстрі 2874
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РСМ УКРАЇНА АУДИТ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "РСМ УКРАЇНА АУДИТ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 31840760
Місцезнаходження аудиторської фірми 04080, місто Київ, вулиця Нижньоюрківська, 47
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 044-501-59-34; office@rsm.ua; www.rsm.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Бернатович Тетяна Олександрівна, Номер реєстрації 101199 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. 044-501-59-34. t.bernatovych@rsm.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Учасників Виконавчий - Директор Директор - Польдяєва Ольга Анатоліївна Дата призначення (обрання): 01.11.13. Номер реєстрації 100721. 044-501-59-34. o.poldiaieva@rsm.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 8. 100718, 100724, 100871, 100869, 100721, 100722, 100345, 100733
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №326/4 від 30.06.16
Дата включення до Реєстру 19.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 26.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 26.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру