Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГЛОССА-АУДИТ”

Номер реєстрації у Реєстрі 3727
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОССА-АУДИТ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 34013943
Місцезнаходження аудиторської фірми 61052, місто Харків, вулиця Ярославська, 8
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 057-777-02-07, 067-579-27-90; mail@glossa.com.ua; https://www.glossa.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Каплін Андрій Павлович, Номер реєстрації 101645 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. +38067-579-40-40. kaplin@glossa.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Генеральний директор Генеральний директор - Каплін Андрій Павлович Дата призначення (обрання): 06.02.06. Номер реєстрації 101645. +38067-579-40-40. kaplin@glossa.com.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 5. 101654, 101655, 101645, 101644, 101647
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 17.12.20 №60-кя
Дата включення до Реєстру 26.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 03.01.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 03.01.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру