• uk
 • en

Contributions from tasks of the compulsory audit

0

 • Переглянути / Завантажити

   

  Information notice

  on the payment by the entities of audit activity in favour

  of the Audit Chamber of Ukraine of the contributions stipulated by part thirteen of Article 15 of the Law of Ukraine “On audit of financial statements and auditing”  (as of April 25, 2019)

   

  Згідно зі статтею 15 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, який введено в дію з 01.10.2018 р.,  для забезпечення фінансування діяльності Аудиторської палати України суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язані за кожним договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту іншим юридичним особам, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, сплачувати такі внески на користь Аудиторської палати України:

  • фіксований внесок, що становить 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту;
  • внесок у відсотках суми винагороди (без урахування податку на додану вартість) за договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту, розмір якого визначається Аудиторською палатою України, але не може бути більшим за розмір внеску, що сплачується на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю суб’єктами аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес.

  Відповідно до рішення Ради Аудиторської палати України від 25.04.2019 № 12/1  «Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Аудиторської палати України» розмір внеску, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Аудиторської палати України, становить (без урахування податку на додану вартість) 0,8 відсотків суми винагороди за кожним договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, звіт за якими було складено після 01 січня 2019 року. Внески сплачуються суб’єктами аудиторської діяльності з договорів з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, звіт за якими було видано після 01 січня 2019 року.

  Таким чином, суб’єкти аудиторської діяльності,  які надавали аудиторські послуги з обов’язкового аудиту підприємствам, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес мають сплачувати на користь Аудиторської палати України:

  • фіксований внесок, що становить 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року (у 2019 році – 1 251,90 грн.), з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес; та
  • 0,8 відсотків суми винагороди за кожним договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, звіт за якими було складено після 01 січня 2019 року.

  Сплата внесків,  передбачених статтею 15 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, має бути здійснена суб’єктом аудиторської діяльності не пізніше останнього дня місяця, наступного за місяцем, в якому було складено (датовано) аудиторський звіт.

  З огляду на те, що постанова Кабінету Міністрів України «Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» та відповідно рішення Ради Аудиторської палати України «Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Аудиторської палати України» прийняті у квітні 2019 року, з урахуванням повідомлення Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю щодо сплати внеску у відсотках суми винагороди (без урахування податку на додану вартість) за договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес, у 2019 році на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» сплата на користь Аудиторської палати України зазначеного внеску (0,8 відсотків суми винагороди) у квітні-травні за виконаними з початку 2019 року завданнями відповідно до договорів з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, не вважатиметься порушенням закону.

   

  Сплата внесків здійснюється  за такими реквізитами:

  Отримувач платежу: Аудиторська палата України

  ЄДРПОУ отримувача: 00049972

  Найменування банку: АТ «ПроКредит Банк» м. Київ

  МФО банку: 320984

  Розрахунковий рахунок: 26000220354802

  Призначення платежу: Фіксований внесок 0,3 min з/пл. з аудиторського звіту від __.__.__ зг. п. 13.2 ст. 15 ЗУ від 21.12.17 № 2258-VIII. Без ПДВ.

   

  Отримувач платежу: Аудиторська палата України

  ЄДРПОУ отримувача: 00049972

  Найменування банку: АТ «ПроКредит Банк» м. Київ

  МФО банку: 320984

  Розрахунковий рахунок: 26000220354802

  Призначення платежу: 0,8% суми винагороди за договором № _ від ____ та аудиторським звітом від __.__.__ зг. з рішенням Ради АПУ від 25.04.2019 № 12/1. Без ПДВ.

   

 • Переглянути / Завантажити

  Схвалено

  рішенням Ради АПУ від 01.11.2018  (протокол  № 3)

   

  Інформаційне повідомлення

  про сплату суб’єктами аудиторської діяльності на користь

  Аудиторської палати України  внесків, передбачених  частиною тринадцять

  статті 15 Закону «Про аудит фінансової звітності аудиторської діяльності» 

  (станом  на  01.11.2018 р.)

   

  Згідно зі статтею 15 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII, який введено в дію з 01.10.2018 р.,  для забезпечення фінансування діяльності Аудиторської палати України суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язані за кожним договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту іншим юридичним особам, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, сплачувати такі внески на користь Аудиторської палати України:

  • фіксований внесок, що становить 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту;
  • внесок у відсотках суми винагороди (без урахування податку на додану вартість) за договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту, розмір якого визначається Аудиторською палатою України, але не може бути більшим за розмір внеску, що сплачується на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю суб’єктами аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес.

  Сплата внесків, передбачена цією статтею, має бути здійснена суб’єктом аудиторської діяльності не пізніше останнього дня місяця, наступного за місяцем, в якому було складено (датовано) аудиторський звіт.

  Наразі Аудиторською палатою України не визначено розмір внеску у відсотках суми винагороди за договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту у зв’язку з  тим, що Аудиторській палаті України невідомо розмір внеску, встановленого Кабінетом Міністрів України  Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

  Разом з тим, суб’єкти аудиторської діяльності,  які надавали аудиторські послуги з обов’язкового аудиту іншим юридичним особам, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес,  після  1 жовтня 2018 р., мають не пізніше останнього дня місяця, наступного за місяцем, в якому було складено (датовано) аудиторський звіт сплачувати на користь Аудиторської палати України фіксований внесок, що становить 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року (у 2018 році – 1 116,90 грн., у 2019 році – 1 251,90 грн.), з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту за такими реквізитами:

   

  Отримувач платежу: Аудиторська палата України

  ЄДРПОУ отримувача: 00049972

  Найменування банку: АТ «ПроКредит Банк» м. Київ

  МФО банку: 320984

  Розрахунковий рахунок: 26000220354802

  Призначення платежу: Фіксований внесок 0,3 min з/пл. з аудиторського звіту від __.__.__ зг. п. 13.2 ст. 15 ЗУ від 21.12.17 № 2258-VIII. Без ПДВ.

 • Переглянути / Завантажити

  Повідомлення

  про сплату внесків на користь

  Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

  Відповідно до частини тринадцятої статті 15 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» для забезпечення фінансування діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язані за кожним договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес, сплачувати такі внески на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю:

  1) фіксований внесок, що становить три мінімальні заробітні плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємству, що становить суспільний інтерес;

  2) внесок у відсотках суми винагороди (без урахування податку на додану вартість) за договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес, розмір якого визначається Кабінетом Міністрів України на підставі кошторису Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, але не може бути більшим 2 відсотків суми такої винагороди.

  Сплата внесків, передбачена цією статтею, має бути здійснена суб’єктом аудиторської діяльності не пізніше останнього дня місяця, наступного за місяцем, в якому було складено (датовано) аудиторський звіт.

  Суб’єкти аудиторської діяльності, які надавали аудиторські послуги з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес, мають не пізніше останнього дня місяця, наступного за місяцем, в якому було складено (датовано) аудиторський звіт, сплачувати на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю фіксований внесок, що становить 3 мінімальні заробітні плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємству, що становить суспільний інтерес.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 313 визначено, що розмір внеску, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, становить (без урахування податку на додану вартість) 1 відсоток суми винагороди за договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес.

  Фіксований внесок з кожного аудиторського звіту з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес, сплачується суб’єктами аудиторської діяльності за такими реквізитами:

  Отримувач платежу: Державна установа «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю»

  ЄДРПОУ отримувача: 42505644

  Найменування банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

  МФО банку: 380269

  Розрахунковий рахунок: 26008056236737

  Призначення платежу: фіксований внесок 3 мін. з/п з аудиторського звіту зг. з п.1 ч.13 ст.15 ЗУ від 21.12.2017 № 2258-VIII. Без ПДВ.

  1 % суми винагороди за договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес сплачується суб’єктами аудиторської діяльності за такими реквізитами:

  Отримувач платежу: Державна установа «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю»

  ЄДРПОУ отримувача: 42505644

  Найменування банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

  МФО банку: 380269

  Розрахунковий рахунок: 26008056236737

  Призначення платежу: 1 % суми винагороди за договором(ами) з надання аудиторських послуг зг. з пост. КМУ від 10.04.2019 № 313. Без ПДВ.

  ____________________________________

Share.

About Author

Comments are closed.