• uk
  • en

Audit public oversight body

0

The audit public oversight body created in accordance with the Law of Ukraine «On audit of financial statements and auditing» from December 21, 2017 № 2258 – VIII to implement the public oversight of audit activity in Ukraine.

The audit public oversight body ensures supervision and is responsible for the oversight, in particular, registration of auditors and audit entities.

The powers of registration of auditors and entities are delegated to the Audit Chamber of Ukraine.

According to the Statute of the State Institution «The audit public oversight body»,approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine from September 18, 2018 № 765, the Audit public oversight body для досягнення мети та виконання статутних завдань має повноваження здійснювати нагляд за веденням Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; погоджувати форму, за якою аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності подаються до Аудиторської палати України відомості, які підлягають оприлюдненню в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; приймати рішення про виключення аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності на підставах, передбачених Законом та Порядком ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

Відповідно до вимог Порядку ведення  Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.09.2018 р. № 766, для здійснення нагляду за реєстрацією аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності в Україні Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю виконує такі функції:

1) здійснює нагляд за діяльністю Аудиторської палати України в частині ведення нею Реєстру, проводить перевірки Аудиторської палати України з метою забезпечення виконання нею відповідно до вимог Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю повноважень з ведення Реєстру;

2) надає обґрунтовані рекомендації Аудиторській палаті України з метою усунення виявлених порушень у діяльності Аудиторської палати України при веденні Реєстру та удосконалення порядку ведення Реєстру;

3) здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення функціонування Реєстру та отримання достовірної інформації з Реєстру.

______________________________________

Share.

About Author

Comments are closed.