• uk
  • en

Auditors are subjects of primary financial monitoring

0

Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНАСІВ УКРАЇНИ В РАМКАХ РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ ЩОДО АУДИТОРІВ, АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України» від 22 грудня 2015 р. № 1160

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0063-16

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу» від 6 травня 2015 р. № 489

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0596-15

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання застосування санкцій Міністерством фінансів України» від 23 квітня 2015 р. № 460

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-15

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Міністерством фінансів України» від 18.01.2018  № 14

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-18

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» від 26 січня 2016 р. № 17

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0481-16

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» від 8 липня 2016 р. № 584

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1047-16

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» від 29 січня 2016 р. № 24

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» від 5 серпня 2015 р. № 552

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2015-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта» від 8 вересня 2015 р. № 693

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2015-%D0%BF

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перелік офшорних зон» від 23 лютого 2011 р. № 143-р

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-%D1%80

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» від 19 серпня 2015 р. № 610

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Перелік ризикованих країн

http://sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2012/20121015/1.pdf

Відкритий реєстр національних публічних діячів України

https://pep.org.ua/uk/

Академія фінансового моніторингу

https://finmonitoring.in.ua/

Академія фінансового управління

http://afu.kiev.ua

Share.

About Author

Comments are closed.