Комісії

Відповідно до статті 47 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» за рішенням з’їзду аудиторів України у складі Аудиторської палати України можуть створюватися комісії з числа членів Ради Аудиторської палати України. До роботи в комісіях можуть залучатися експерти, які не є членами Ради Аудиторської палати України.