• uk
  • en
Архів старого сайту

Рада АПУ

Відповідно до статті 49 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Рада Аудиторської палати України обирається членами Аудиторської палати України на з’їзді аудиторів України таємним голосуванням з числа висококваліфікованих аудиторів і стажем аудиторської діяльності не менше п’яти років.

Загальна кількість членів Ради Аудиторської палати України становить 11 осіб.

Строк повноважень членів Ради Аудиторської палати України становить п’ять років. Одна і та сама особа не може делегуватися до складу Ради Аудиторської палати України більше двох строків. Не можуть обиратися до складу Ради Аудиторської палати України особи, які два і більше строків були членами Аудиторської палати України, створеної відповідно до Закону України “Про аудиторську діяльність”.

Рада Аудиторської палати України представляє інтереси членів Аудиторської палати України у період між з’їздами аудиторів України.

Рада Аудиторської палати України приймає рішення від імені Аудиторської палати України. Рішення Ради Аудиторської палати України приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів за наявності більш як половини її членів, крім випадків, передбачених Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та Статутом Аудиторської палати України.

Члени Ради Аудиторської палати України виконують свої обов’язки на громадських засадах.

На членів Ради Аудиторської палати України поширюється законодавство у сфері запобігання і протидії корупції.

Члени Ради Аудиторської палати України повинні дотримуватися режиму конфіденційності щодо інформації, яка їм може стати відомою під час виконання обов’язків, передбачених цим Законом.

Порядок діяльності Ради Аудиторської палати України визначається положенням, затвердженим з’їздом аудиторів України.

Відповідно до Положення про Раду Аудиторської палати України, затвердженого рішенням Установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 р., Рада Аудиторської палати України має наступні повноваження:

приймає рішення від імені АПУ;

розглядає питання, пов’язані з контролем якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

регулює взаємовідносини між членами АПУ у процесі провадження аудиторської діяльності;

приймає рішення з питань дисциплінарних проваджень щодо суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

приймає рішення з питань безперервного навчання аудиторів, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

бере участь у проведенні експертизи законопроектів і нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності;

узагальнює інформацію про практику застосування міжнародних стандартів аудиту та надає рекомендації на запит суб’єктів аудиторської діяльності щодо спірних та складних питань;

представляє аудиторів України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями;

забезпечує захист професійних прав аудиторів;

забезпечує доступ та відкритість інформації стосовно аудиторів України.

Положення про Раду Аудиторської палати України – переглянути або завантажити

Поділіться