• uk
  • en
Архів старого сайту

Регіональні відділення Аудиторської палати України

Відповідно до статті 47 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» за рішенням з’їзду аудиторів України можуть бути утворені регіональні відділення Аудиторської палати України. Повноваження регіональних відділень та порядок їх діяльності визначаються положенням, що затверджує з’їзд аудиторів України.

Положення про регіональні відділення Аудиторської палати України

Поділіться