Секретаріат АПУ

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» ведення поточних справ у Аудиторській палаті України здійснює Секретаріат. Порядок діяльності Секретаріату Аудиторської палати України визначається положенням, що затверджує з’їзд аудиторів України.
Секретаріат очолює Виконавчий директор, який призначається на посаду з’їздом аудиторів України та працює в Аудиторській палаті України за основним місцем роботи.

Положення про Секретаріат Аудиторської палати України:  завантажити або переглянути

Звіт про діяльність Секретаріату АПУ за 2019 рік