Вищий орган управління АПУ – З’ЇЗД АУДИТОРІВ

З’їзд аудиторів України є вищим органом управління Аудиторської палати України.
Делегатами з’їзду аудиторів України є аудитори, зареєстровані в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.
Порядок скликання та проведення з’їзду України  переглянути або завантажити

Порядок делегування (передачу) аудитором свого голосу іншому аудитору на з’їзді аудиторів України переглянути або завантажити

ЧЕРГОВИЙ З’ЇЗД АУДИТОРІВ УКРАЇНИ (2020 р.)

Рішення Ради АПУ № 29/1 від 30.01.2020 (зі змінами, внесеними рішеннями РАПУ від 16.04.2020 № 36/1, від 08.05.2020 № 37/1 та від 26.08.2020 №44/1) переглянути / завантажити

Інформаційне повідомлення щодо проведення чергового з’їзду аудиторів України 2020 року

Інформаційні матеріали, підготовлені до чергового з’їзду аудиторів (відповідно до питань проекту порядку денного):

Проєкт порядку денного чергового з’їзду аудиторів переглянутизавантажити

Проєкт Регламенту проведення з’їзду аудиторів України переглянути завантажити

5.  Звіт Ради Аудиторської палати України переглянути

7. Про вступ Аудиторської палати України до Міжнародної федерації бухгалтерів (International Federation of Accountants (IFAC))  переглянути / завантажити

8.  Про внесення змін до Статуту Аудиторської палати України переглянути / завантажити

9.  Про внесення змін до Порядку скликання та проведення з'їзду аудиторів України переглянути завантажити

10.  Про внесення змін до Положення про Раду Аудиторської палати України переглянути завантажити

11. Положення про регіональні відділення Аудиторської палати України переглянути завантажити

12.    Звіт про виконання кошторису Аудиторської палати України за 2019 рік

Звіт про виконання Кошторису за 2019 рік Аудиторської палати України на виконанння делегованих та власних повноважень

Звіт про виконання Кошторису за 2019 рік Аудиторської палати України разом зі звітом з надання впевненості незалежного практикуючого фахівця

Звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за 2019 рік (презентація)

Фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва за НП(С)БО за рік, що закнчився 31 грудня 2019 року разом із звітом незалежного аудитора

13.  Про визначення розміру членських внесків на 2020 рік членів Аудиторської палати України – аудиторів  переглянути  / завантажити

ЧЕРГОВИЙ З’ЇЗД АУДИТОРІВ УКРАЇНИ (18.05.2019 р.)

Порядок скликання та проведення з’їзду аудиторів України (чинний станом на 18.05.2019 р.)  переглянути або завантажити

Порядок делегування (передачу) аудитором свого голосу іншому аудитору на з’їзді аудиторів України (чинний станом на 18.05.2019 р.)  переглянути або завантажити

Рішення Ради АПУ «Про скликання чергового з’їзду аудиторів України» від 20.12.2018 р. № 6/1 (зі змінами рішення Ради Аудиторської палати України від 18.04.2019 №11) переглянути або завантажити

Графік заходів щодо обговорення проектів документів, які виносяться на черговий з’їзд аудиторів України 18.05.2019 р. переглянути / завантажити

 

Інформаційні матеріали, підготовлені до чергового з’їзду аудиторів (відповідно до питань проекту порядку денного):

Проект порядку денного чергового з'їзду аудиторів України переглянути / завантажити

6. Реєстраційні форми кандидатів на посаду Голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг:

КУЗУБ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
ЦАРЕНКО ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

7.1. Проект протокольного рішення по питанню "Про Статут Аудиторської палати України" переглянути / завантажити

7.2. Проект протокольного рішення по питанню "Про Стратегію розвитку Аудиторської палати України" переглянути / завантажити

7.3. Проект протокольного рішення по питанню "Про внесення змін до Поряку скликання та проведення з'їзду аудиторів України"  переглянути / завантажити

7.4. Проект протокольного рішення по питанню "Про внесення змін до Положення про Раду Аудиторської палати України"  переглянути / завантажити

7.5.  Проект протокольного рішення по питанню "Про Положення про членські внески до Аудиторської палати України" переглянути / завантажити

7.6.  Проект протокольного рішення по питанню "Про Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг" переглянути / завантажити

7.7. Проект протокольного рішення по питанню "Про Науково-методичну раду Аудиторської палати України" переглянути / завантажити

7.8. Проект протокольного рішення по питанню "Про створення комісій Аудиторської палати України   переглянути  / завантажити

7.9. Проект протокольного рішення по питанню "Про Положення про регіональні відділення Аудиторської палати України" переглянути / завантажити

8. Звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за період з 21.09.2018 р. по 31.12.2018 р.   переглянути / завантажити

8. Звіт незалежного практикуючого фахівця стосовно перевірки Звіту про виконання кошторису Аудиторської палати України за період з 21.09.2018 р. по 31.12.2018 р.  переглянути

9. Про визначення розміру членських внесків для аудиторів переглянути / завантажити

9. Про визначення розміру членських внесків для аудиторських фірм переглянути / завантажити

 

 

Установчий з’їзд аудиторів України 14.07.2018 р.

Порядок скликання установчого з’їзду аудиторів України – переглянути або завантажити

Реєстраційна форма – переглянути або завантажити

Проекти документів для обговорення, що виносяться на затвердження установчого з'їзду аудиторів – переглянути або завантажити

РЕЄСТРАЦІЙНІ ФОРМИ КАНДИДАТІВ (27.06.2018) – переглянути або завантажити

РІШЕННЯ УСТАНОВЧОГО З'ЇЗДУ АУДИТОРІВ УКРАЇНИ (14.07.2018 р.) – переглянути або завантажити